Pravidlá hry Veľká súťaž pre záhradkárov

Ukončenie súťaže: 15. november 2009
Počet kôl: 10 (každé kolo trvá týždeň)
Žrebovanie: každý týždeň v pondelok budú vyžrebovaní 2 výhercovia knihy zo série Ilustrovaný sprievodca záhradkára.
Podmienka vstupu: správna odpoveď na dve otázky z oblasti starostlivosti o záhradu, pričom každý týždeň uverejňujeme vždy nové súťažné otázky.
Účastníci majú možnosť zapojiť sa každý týždeň znovu do ďalšieho kola.
Uverejnenie mien výhercov: na našich internetových stránkach každý týždeň v utorok.
Adresa súťaže: www.vyber.sk/velka-sutaz-pre-zahradkarov
Organizátor súťaže: spoločnosť Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o, IČO: 35 862 394, so sídlom Záhradnícka 48, Bratislava 829 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 29299/B. Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o., a ich blízke osoby.
Spoločnosť Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo uverejniť meno, priezvisko a bydlisko výhercov v časopise Reader's Digest alebo v propagačných materiáloch.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020