Pravidlá hry Zemepisná súťaž

Začiatok súťaže: 13. septembra 2010
Koniec súťaže: 24. októbra 2010
Každý týždeň uverejníme dve nové otázky so zemepisnou tematikou.
Každý pondelok sa uskutoční žrebovanie o 5 publikácií AKO SA MENÍ NÁŠ SVET.
Mená výhercov uverejníme na našich internetových stránkach vždy v utorok po žrebovaní.
Adresa súťaže: www.vyber.sk/sutaz
Účastníci sa môžu každý týždeň znova zapojiť do ďalšieho kola súťaže.
Usporiadateľom je spoločnosť Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o, IČO: 35 862 394, so sídlom Záhradnícka 48, Bratislava 829 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 29299/B. Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o., ani ich blízke osoby. Spoločnost Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o. si vyhradzuje právo uverejniť meno, priezvisko a bydlisko výhercov v časopise Reader's Digest, na svojej internetovej stránke alebo v propagačných materiáloch.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020