Zemepisná súťaž

6. kolo súťaže bolo ukončené 24. 10. 2010.

Výherca nájdete na našich webových stránkach.

Ďakujeme za účasť!

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020