Pravidla hry Súťaž o 40 kozmetických balíčkov

Trvanie súťaže: 12. 4. 2010 – 9. 5. 2010
Počet kôl: 4
Žrebovanie: vždy v pondelok sa vyžrebuje 10 výhercov biokozmetiky Golden Moon
Podmienka vstupu: správna odpoveď na dve všeobecné otázky o zdraví, pričom v každom kole uverejňujeme vždy nové súťažné otázky.
Účastníci majú možnosť zapojiť znovu do ďalšieho kola.
Uverejnenie mien výhercov: na našich internetových stránkach vždy v utorok po žrebovaní.
Adresa súťaže: www.vyber.sk/kozmetika
Organizátor súťaže: spoločnosť Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o, IČO: 35 862 394, so sídlom Záhradnícka 48, Bratislava 829 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 29299/B. Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o., a ich blízke osoby.
Spoločnost Reader’s Digest Výber Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo uverejniť meno, priezvisko a bydlisko výhercov v časopise Reader's Digest alebo v propagačných materiáloch.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020