Veľká súťaž pre záhradkárov

10. kolo súťaže bolo ukončené 15. 11. 2009. 

Výherca nájdete na našich webových stránkach.

Ďakujeme za účasť!

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV