Veľká súťaž pre záhradkárov

10. kolo súťaže bolo ukončené 15. 11. 2009. 

Výherca nájdete na našich webových stránkach.

Ďakujeme za účasť!