Výherca hry o Adventnú cenu 2016

Výherca Adventnej ceny 900 €


Hra o Adventnú cenu sa konala od 29. 11. 2016 do 9. 1. 2017. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry sme 30. 1. 2017 pod dohľadom notára stanovili výhercu.

Výška ceny: 900 €

Výherní číslo bolo vžrebované dňa 14. 10. 2016.

Výherca hry


I. Vadász
Zákaznícke číslo: 169709324/H


Výhercovi blahoželáme.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020