Výherca hry o Super cenu

Výherca Super ceny 8 000 €


Hra o Super cenu prebiehala od 1. 6. 2016 do 9. 1. 2017. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry smel 30. 1. 2017 pod dohľadom notára stanovili výhercu.

Výška ceny: 8 000 €
Výherné číslo bolo vopred vyžrebované 23. 4. 2015.

Výherca hry


I. Simon, zákaznícke číslo: 066836212/H


Výhercovi blahoželáme.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020