Výherca Vianočnej zákazníckej ceny

Hra o Vianočnú zákaznícku cenu v hodnote objednávky sa konala od           28. 10. 2016 do 14. 11. 2016. Výherca bol dňa 8. 9. 2016 vyžrebovaný spomedzi zákazníkov kampane CAXSA5 metódou náhodného výberu

Cena: v hodnote objednávky

Žrebovanie sa konalo: 14.12. 2016

Výherca ceny

JÁN STRAKA
Zákaznícke číslo: 
115680009

Výhercovi srdečne blahoželáme.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020