Výhercovia Okamžitej ceny

Výhercovia Okamžitej ceny v hodnote 190 €

Hra o 10 Okamžitých cien – Retrorádií v hodnote 190 € prebiehala od 12. 5. 2016 do 2. 6. 2016. Žrebovanie sa uskutočnilo 13. 6. 2016 pod dohľadom notára a konalo sa automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena:  10x Retrorádio v hodnote 190 €

Žrebovanie sa konalo 13. 6. 2016

Výhercovia:

J. Neckár (zákazn. číslo: 162384018)

V. Nosek (zákazn. číslo: 568760456)

V. Rožanski (zákazn. číslo: 293317754)

M. Hajdová (zákazn. číslo: 299763357)

P. Bereznaj (zákazn. číslo: 440265757)

I. Hartmann (zákazn. číslo: 62510311/H)

M. Frank (zákazn. číslo: 55618081/R)

C. Costea (zákazn. číslo: 98667571/R)

R. Dragan (zákazn. číslo: 95287401/R)

G. Mezokerestesi (zákazn. číslo: 41243701/H)

 Výhercom srdečne blahoželáme.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020