Výhercovia VIP ceny – hodiniek Arlingten

Výhercovia VIP ceny – hodiniek Arlingten v hodnote 150 €

Žrebovanie sa uskutočnilo 30. 6. 2016 pod dohľadom notára a konalo sa automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena:  10x hodinky Arlingten v hodnote 150 €

Žrebovanie sa konalo 30. 6. 2016

Výhercovia:

A. Sára (zákazn. číslo: 317807525)

I. Illéšová (zákazn. číslo: 546699008)

M. Vančová (zákazn. číslo: 861434312)

M. Požár (zákazn. číslo: 254934464)

I. Kovács (zákazn. číslo: 580723000/H)

M. Helcmanovská (zákazn. číslo: 333687018)

M. Novotná (zákazn. číslo: 478352154)

A. Tase (zákazn. číslo: 810294312/R)

V. Mrvka (zákazn. číslo: 240717155)

K. Havrdová (zákazn. číslo: 655608154)

 

Výhercom srdečne blahoželáme.

 

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV