Výherca Aprílovej zákazníckej ceny

Hra prebiehala od 29. 3. do 14. 4. 2016.

Podmienkou účasti bola objednávka minimálne dvoch produktov do 7 dní od doručenia propagačných materiálov. Výhercovi bola vrátená zaplatená cena za objednávku.

Žrebovanie sa konalo dňa 28. 4. 2016 v prítomnosti zamestnancov spoločnosti.

Výherca

Vilma Ďuranová

Zákaznícke číslo: 048807513

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020