Výherca Expresnej ceny vo výške 900 €

Hra o Expresnú cenu prebiehala od 20. 4. 2016 do 11. 5. 2016. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 25. 5. 2016  stanovený výherca pod dohľadom notára.

Výška ceny:  900 €

Žrebovanie sa konalo dňa 14. 1. 2016

Výherca hry

J. Orbánová
Zákaznícke číslo: 
919067726

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV