Výherca špeciálnej zákazníckej ceny

Výherca špeciálnej zákazníckej ceny

Hra prebiehala od 27. 10. 2015 do 10. 11. 2015.

Podmienkou účasti bola objednávka minimálne dvoch produktov. Výhercovi bude vrátená zaplatená cena za objednávku.

Žrebovanie prebehlo dňa 27. 11. 2015.

 

Výherca: Ing. Miroslav Talavašek
Zákaznícke číslo: 333 423 513

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020