Výherca Zimnej ceny vo výške 600 €

Hra o Zimnú cenu prebiehala od 1. 2. 2016 do 15. 3. 2016. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 31. 3. 2016 vyhlásený výherca pod dohľadom notára.

Výška ceny: 600
Žrebovanie sa konalo dňa 29.10.2015

Výherca hry

Emma Mucsányi
Zákaznícke číslo: 257702223

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020