Výherca Zlatej ceny

Výherca Zlatej ceny
Hra prebiehala od 23. 11. 2015 do 14. 12. 2015. Žrebovanie sa uskutočnilo pod dohľadom notára a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu.
Výše ceny: 1000 €
Žrebovanie sa uskutočnilo 14. 1. 2016
Výherca súťaže
Tibor K. Domos
Zákaznícke číslo: 633628720

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020