Výhercovia 33. hra Velká cena

33. hra Reader's Digest Výberu

Termín: 26.11.2014 - 19.6.2015
Uzávierka 33. hry: 19.6.2015

Žrebovanie prebehlo dňa 2. 7. 2015

 

Ceny 33. hry:

1. cena ................. 55 000 €
2. cena ................. 1 800 €
3. cena ................. 900 €
4. cena ................. 50x hodinky v hodnote 180 €

Termín hry o Výberovú cenu: 26.11.2014 - 19.6.2015
Uzávierka hry o Výberovú cenu: 19.6.2015

VÝBEROVÁ CENA: 55 000 eur (s možnosťou navýšenia o flexibilnú výšku Bonusu za odpoveď včas)

EXTRA CENA: najmenej 6 000 €

PRÉMIA ZA RÝCHLU ODPOVEĎ: až 18 000 eur

Výberová cena:

Hra o Výberovú cenu 55 000 eur prebieha v termíne od 26.11.2014 - 19.6.2015. Žrebovanie sa koná raz ročne a je spoločné pre Slovenskú a Českú republiku. Vstup do žrebovania nezaväzuje k odoberaniu titulov vydávaných usporiadateľom. Výhercu určí žrebovanie.

Bonus za odpoveď včas:

Výška bonusu sa môže meniť pri jednotlivých ponukách. Bonus získate, ak odpoviete vo lehote stanovenej vo vstupných listinách a zároveň sa stanete výhercom Výberovej ceny.

Extra cena:

Výška Extra ceny sa môže meniť pri jednotlivých ponukách. Do žrebovania o Extra cenu zaradíme zákazníkov, ktorí odpovedia v jednej z obálok na odpoveď podľa pokynov do 7 dní od doručenia vstupných listín.

Prémia za rýchlu odpoveď

Usporiadateľom žrebovania o túto cenu je spoločnosť Tarsago Slovensko, s. r. o. Objednávkou ponúkaného titulu do 7 dní od doručenia vstupných listín vstúpi zákazník do žrebovania o Prémiu za rýchlu odpoveď. Výška výhry bude uvedená vo vstupných listinách a môže sa líšiť pri jednotlivých ponukách. Pre zákazníkov platí výška výhry uvedená vo vstupných listinách, ktoré dostali. Meno výhercu uverejníme po uzávierke žrebovania v júli 2015.

Ďalšie mimoriadne finančné alebo vecné ceny:

Samostatne sa žrebujú a odovzdávajú priebežne podľa ponúk a informácií z jednotlivých kampaní.

 

Výhercovi súťaže

Výberová cena - 55 000 €

238485054 - DALIBOR MATUŠKA

Extra cena - 7 500 €

214322255 - IVANA DRCHOTOVÁ

2. cena – 1 800 €

271014852 - MARIE MRÁZKOVÁ

3. cena – 1 000 €

854740618 - ĽUDMILA SLOVÁKOVÁ

4. cena - 50x náramkové hodinky v hodnote 180 €

DUŠAN KRAVAR        391920160
JENOVEFA DYMÁČKOVÁ    47370661
HELENA FIŠEROVÁ        412029660
STANISLAV NOVÁK        470567254
HELENA ČABLOVÁ        962554661
IRENA MAREŠOVÁ        160451363
MUDR. PAVEL NAVRÁTIL    523016069
FRANTIŠEK POKORNÝ    896821152
ING. VÁCLAV VEJROSTEK    35791357
BOŽENA KREJČÍŘOVÁ    528967159
ANNA MEGOVÁ        218872313
VLADIMÍR HRALA        576067068
ĽUDMILA RAJCOVÁ        694235217
JOZEF BENCÚR        278106412
MICHAELA FOREJTAROVÁ    959874668
ANTONÍN BRADÁČ        375153663
OLGA VESELÁ        646895167
MARTA HROMADOVÁ        446514414
LUDMILA BOUBÍNOVÁ    330431063
JOSEF JANEK        545557157
DAGMAR MELIMONKOVÁ    642182362
ELENA VESELÁ        617213663
ĽUBOŠ TESAŘÍK        237751217
ING. LUDĚK SOUKUP    834213058
LUBOŠ KLEPÁČ        872803661
JOZEF STACH        923404311
VĚRA POVOLNÁ        804089660
JOZEF TREMSKÝ        240780211
EMÍLIA RYDLOVÁ        2376018
MIROSLAV MEJSTŘÍK    367198056
MIROSLAV VOLF        540125059
PAVEL JACINA        415288354
LUBOMÍR MARTINKO    310615008
MARIE NETOPILÍKOVÁ    743825158
OLGA GALGONKOVÁ        781182462
JANA TURNEROVÁ        896509054
MGR.ĽUDMILA MIKOLAJOVÁ    206374512
PETER JAMBRICH        376542005
EMILIE KOTRČOVÁ        174114668
MÁRIA ĎURKOVÁ        965526518
ING.MIROSLAV ČANECKÝ    74462118
JAROMÍRA HENZLOVÁ    627523267
ZDENĚK VRÁNA        725974560
MUDR: LUBOMÍR ZAHRADNÍČEK    110157250
IVO ŽERAVA        334873153
JÁN ZÁHUMENSKÝ ST.    218191011
BLANKA HRUŠKOVÁ        219786660
HANA ŠTURSOVÁ        569805664

Zoznam výhercov mimoriadnych cien – 33. hra Reader´s Digest:

1/ Expresná cena – 500 € (žrebovanie 6. 1. 2015, cena spoločná s ČR)   
Věra Harciníková, zákaznícke číslo 271367664, ČR

2/ Vianočná cena – 800 € (žrebovanie 6. 1. 2015, cena spoločná s ČR)
Ing. Robert Chutic, zákaznícke číslo 339275057, ČR

3/ Jarná cena – 500 € (žrebovanie 16. 4. 2015, cena spoločná s ČR)
    Martina Štěpánová, zákaznícke číslo 847996467, ČR

4/ Cena Výhernej komisie – 1.000 € (žrebovanie 2. 7. 2015, cena spoločná s ČR)
    Helena Smatanová, zákaznícke číslo 316889516, SR

5/ Mimoriadna cena – Televízor Samsung v hodnote 350 € ( žrebovanie 2. 7. 2015, cena spoločná s ČR)
    František Porubčan, zákaznícke číslo 754423513, SR

6/ Okamžitá cena – 3.600 € (overenie 1. 7. 2015, cena spoločná s ČR)
    Dagmar Luterová, zákaznícke číslo 069722468, ČR

7/ Prémia za rýchlu odpoveď – 18.000 € (žrebovanie 14. 7. 2015)
    Ing. Viliam Bošiak, zákaznícke číslo 093603007, SR

 

Zoznam výhercov 32. hry

Pravidlá hier a súťaží

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV