Výherca ceny Príspevok na letnú dovolenku 500 €

Hra o Príspevok na letnú dovolenku prebiehala od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017. Žrebovanie sa uskutočnilo 17. 7. 2017 pod dohľadom notára a konalo sa automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel. 

Cena: 500 €

Žrebovanie sa konalo 17. 7. 2017
Výherca: HELENA BAČOVÁ

Zákaznícke číslo: 620725513

 

Výhercovi srdečne blahoželáme.