Výherca hry o Expresnú cenu

Hra o Expresnú prebiehala od 16. 4. 2018 do 7. 5. 2018. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 21. 5. 2018 pod dohľadom notára stanovený výherca.
 

Výška ceny: 500 €

 
Žrebovanie výherného čísla prebehlo dňa: 12. 1. 2018
Overenie výhercu prebehlo dňa: 21. 5. 2018
 
Výherca: M. Szecskó/H
Zákaznícke číslo: 875861310Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme!

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV