Výherca Jarnej zákazníckej ceny – preplatenie objednávky

Hra o Jarnú zákaznickou cenu prebiehala od 27. 3. 2017 do 17. 4. 2017. Žrebovanie  sa uskutočnilo 11. 5. 2017 a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Hodnota ceny: suma, ktorú výherca zaplatil za viacobjednávku z Jarného katalógu

Výherce: M. Stachuláková
Zákaznícke číslo: 6180002

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020