Výherca Hry o Jesennú cenu 900 €

Hra o Jesennú cenu prebiehala od 16. 10. 2017 do 20. 12. 2017. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 12. 1. 2018 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Výška ceny: 900 €


Žrebovanie prebehlo dňa: 22. 6. 2017
Overenie výhercu prebehlo dňa: 12. 1. 2018

Výherca: M. Sebok
Zákaznícke číslo: 778625713/H


Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme!

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020