Výherca Zimnej ceny vo výške 600 €

Hra o Letnú cenu prebiehala od 26. 6. 2018 do 30. 7. 2018. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 22. 8. 2018 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Výška ceny: 1 000 €

Výherné číslo bolo vyžrebované vopred dňa: 21. 5. 2018

Výherca bol overený dňa: 22. 8. 2018

Výherca hry: M. Řehůřková

Zákaznícke číslo: 778548154

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020