Výherca hry o Okamžitú cenu 600 €

Hra o Okamžitú cenu prebiehala od 15. 6. 2018 do 6. 7. 2018. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 25. 7. 2018 pod dohľadom notára stanovený výherca.

 

Hodnota ceny: 600 €

Výherné číslo bolo vyžrebované vopred dňa: 21. 5. 2018.

 
Výherca: L. Csizmadia, 105052600/H

 

Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme!

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020