Výherca Hry o Zimnú cenu 600 €

Hra o Zimnú cenu prebiehala od 5. 2. 2018 do 12. 3. 2018. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 12. 1. 2018 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Výška ceny: 600 €


Žrebovanie prebehlo dňa: 12. 1. 2018
Overenie výhercu prebehlo dňa: 27. 3. 2018

Výherca: J. Folta
Zákaznícke číslo: 078226154


Štastnému výhercovi srdečne blahoželáme!

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV