Výherca Okamžitej ceny 1 000 €

Výherce hry o Okamžitú cenu


Hra o Okamžitú cenu prebiehala od 20. 2. 2017 do 23. 3. 2017. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dne 6. 4. 2017 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Hodnota ceny: 1 000 

Výherné číslo bolo vyžrebované vopred  30. 1. 2017.


Výherca hry: G. Englezu
Zákaznícke číslo: 934222314/R

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020