Výherca Príspevku na zimnú dovolenku 500 €

Hra o Príspevok na zimnú dovolenku prebiehala od 1. 8. 2017 do 30. 11. 2017. Žrebovanie sa uskutočnilo 14. 12. 2017 pod dohľadom notára a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.

Hodnota ceny: 500 €

 
Dátum žrebovania: 14. 12. 2017

Výherca hry: Ján Leško
Zákaznícke číslo: 748821418
 

Výhercovi blahoželáme.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020