Výherca Zimnej ceny 1 500 €

Hra o Zimnú cenu prebiehala od 12. 1. 2017 do 3. 2. 2017. Porovnaním vopred

vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry 

bol 16. 2. 2017 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Hodnota ceny: 1 500 €

Žrebovanie sa konalo 14. 10. 2016

Overenie výhercu sa konalo 16. 2. 2017

Výherca hry

I. Jebelean
Zákaznícke číslo: 
021275712/R

 Výhercovi blahoželáme.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020