Výhercovia hry o vecné ceny – 3x kniha „Historické mestá Slovenska“

Súťaž o vecné ceny – 3 knihy „Historické mestá Slovenska“ prebiehala od 19.09.2018 do 28.09.2018. Žrebovanie sa uskutočnilo 4. 10. 2018 za účasti žrebovacej komisie a prebehlo automatickými prostriedkami pomocou generátora náhodných čísiel.
 

Cena: 3x kniha „Historické mestá Slovenska“

Žrebovanie: 4. 10. 2018

 
Výhercovia:


J. Vincová, 015582016

V. Hegedušová, 771878517

T. Beňo, 910023512

 
 
Výhercom blahoželáme.

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020