Výhercovia hry o vecné ceny – 5x ultrazvuková čistička

Súťaž o 5 ultrazvukových čističiek prebiehala od 27. 12. 2017 do 11. 1. 2018. Žrebovanie sa uskutočnilo 18. 1. 2018 za účasti žrebovacej komisie a prebehlo automatickými prostriedkami pomocou generátora náhodných čísiel.

Výhercovia súťaže:

Meno Account
J. Rybanská 10719118
T. Ptačinová 144017512
A. Randová 210479117
P. Rúčka 442223515
P. Munka 988913511
Výhercom blahoželáme!

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV