Výhercovia hry o vecnú cenu – 10x posteľná súprava Palermo v hodnote 37 €/kus

Hra o vecnú cenu – 10 posteľných súprav Palermo v hodnote 37 €/kus prebiehala od 30. 8. 2018 do 14. 9. 2018. Žrebovanie sa uskutočnilo 26. 9. 2018 a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.

Cena: 10x posteľná súprava Palermo v hodnote 37 €/kus

Žrebovanie prebehlo dňa: 26. 9. 2018

Výhercovia:
K. HÚŠŤAVOVÁ (zákaznícke číslo: 641856214)

A. TAŽEJOVÁ (zákaznícke číslo: 642094518)

M. EROSOVA (zákaznícke číslo: 522601614)

F.  FRANEK (zákaznícke číslo: 064940008)

Š. HOFERICOVÁ (zákaznícke číslo: 747974416)

M. ZELONKOVÁ (zákaznícke číslo: 862709514)

Z. REBROVÁ (zákaznícke číslo: 669823310)

J. HRICOVÁ (zákaznícke číslo: 000534311)

V. GURA (zákaznícke číslo: 270129008)

T. PITTNEROVA (zákaznícke číslo: 085713517)


Štastným výhercom srdečne blahoželáme!