Výhercovia Hry o Wellness cenu

Hra o 10 Wellness cien – 10 kusov masážnych podložiek v hodnote 100 €/kus – prebiehala od 12. 12. 2017 do 26. 12. 2017. Žrebovanie sa uskutočnilo 18. 1. 2018 a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.

Cena: 10x masážna podložka Beurer v hodnote 100 €

Žrebovanie prebehlo dňa: 18. 1. 2018


Výhercovia:

Výherca Account
J. Bystroň 682779069
S. Oravec 328107113/S
D. Prokopcová 155325465
J. Horáčková 050854569
S. Vopařilová 171414657
H. Křapová 366064366
R. Kaplan 513074367
A. Fornůsek 121521551
I. Tóthová 446873018/S
M. Hugyová 786939411/S


Štastným výhercom srdečne blahoželáme!

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020