Výhercovia súťaže Marec - mesiac knihy

Výhercovia 4. kola súťaže, uzávierka 11. 4. 2010

 • Jana Rákošová, Brusnica
 • Viola Hricová, Snina
 • Ivan Kissimon, Želovce

Správne odpovede:

1. Posledné uvedenie divadelného predstavenia sa nazýva: a) derniéra; 2. Fabula je: b) vymyslený príbeh, bájka

Výhercovia 3. kola súťaže, uzávierka 4. 4. 2010

 • Miriam Petreželová, Banská Bystrica
 • Mária Bederková, Senica
 • Gabriela Sabóová, Rožňava

Správne odpovede:

1. Autobiografia je: c) životopis, v ktorom autor opisuje vlastný život; 2. Tri základné literárne druhy sú: a) lyrika, epika, dráma

Výhercovia 2. kola súťaže, uzávierka 28. 3. 2010

 • Silvia Buchtová, Báhoň
 • Anna Salvová, Lučenec
 • Václav Vacula, Trenčín

Správne odpovede:

1. Sága je pomenovanie pre: c) rozsiahlu románovú skladbu o osudoch viacerých generácií rodu; 2. Tiráž knihy sú vydavateľské a tlačiarenské údaje: b) na konci knihy

Výhercovia 1. kola súťaže, uzávierka 21. 3. 2010

 • Vlasta Dudinská, Bratislava
 • Marta Bračoková, Zvolen
 • Zlatica Kondéová, Pohranice

Správne odpovede:

1. V Európe objavil kníhtlač: a) Johannes Gutenberg; 2. Epitaf je: b) krátka báseň alebo úryvok z básne na náhrobku básnika

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV