Výhercovia presovaru Krups Espreseria Automatic EA8025

František Reis, Košice
Valeria Dukajová, Zlaté Moravce

Žrebovanie sa uskutočnilo 30. 9. 2009

Hrajte s nami o 100 000 €


2. Tarsago veľká hra

Výhercovia 33. hry RDV