Výhercovia súťaže o knihu ŽIVOT BEZ CHORÔB

Výhercovia 3. kola súťaže, uzávierka 20. 3. 2011

  • Anton Džačovský, Krompachy
  • Milan Ručšák, Košice

Správne odpovede:
1. V románe Dom v stráni opísal Martin Kukučín život sedliakov na chorvátskom ostrove: a) Brač; 2. Predstaviteľ stratenej generácie, autor kníh Cesta späť, Traja kamaráti, Čierny obelisk, Na západe nič nového, sa volá: a) Erich Maria Remarque

Výhercovia 2. kola súťaže, uzávierka 13. 3. 2011

  • Petra Jobová, Martin
  • Lucia Spustová, Suchá nad Parnou

Správne odpovede:
1. Jeden z najslávnejších svetových dramatikov Wiliam Shakespeare, autor divadelných hier Rómeo a Júlia, Veselé panie z Windsoru, Sen noci svätojánskej, bol: b) Angličan; 2. Španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes y Saavedra vytvoril nezabudnuteľnú postavu bláznivého rytiera bojujúceho s veternými mlynmi menom: c) Don Quijote

Výhercovia 1. kola súťaže, uzávierka 6. 3. 2011

  • Žofia Čermanová, Bratislava
  • Marek Šimkanin, Košice

Správne odpovede:
1. Približne od polovice 4. tisícročia pred Kristom začali starí Egypťania písať na: c) papyrus; 2. Najväčšia knižnica starovekého sveta, v ktorej bolo okolo 1 000 000 zväzkov, sa nachádzala: b) v Alexandrii

Hrajte s nami o 100 000 €


4. Tarsago veľká hra

Výhercovia 2019 - 2020