Výherca hry o Extra cenu 8 000 €

Hra o Extra cenu prebiehala od 1. 6. 2018 do 27. 1. 2020. Žrebovanie sa uskutočnilo 17. 2. 2020 pod dohľadom notára a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Hodnota ceny: 8 000 €
Žrebovanie prebehlo dňa: 17. 2. 2020

Výherca: Edita Brodíková, 687910610

Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme!