Výherca Prémie za rýchlu odpoveď
20 000 €

Hra o Prémiu za rýchlu odpoveď prebiehala od 1. 6. 2018 do 27. 1. 2020. Žrebovanie sa uskutočnilo 17. 2. 2020 pod dohľadom notára a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Hodnota ceny: 20 000 €

Žrebovanie prebehlo dňa: 17. 2. 2020

Výherca: Helena Hanáková, 300316468/C

Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme!