Výherca hry o Super cenu 6 000 €

Hra o Super cenu prebiehala od 1. 6. 2018 do 27. 1. 2020. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 17. 2. 2020 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Hodnota ceny: 6 000 €

Výherné číslo bolo vyžrebované vopred dňa: 31. 5. 2018.

Overenie výhercu sa konalo dňa: 17. 2. 2020.

Výherca: L. Nagy, 660344000/H

Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme!