Výherca hry o Vianočnú cenu 1500 €

Hra o Vianočnú cenu 1500 € prebiehala od 19. 11. 2019 do 10. 12. 2019. Žrebovanie sa uskutočnilo 9. 1. 2020 a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena: peňažný výhra vo výške 1500 €

Žrebovanie výherného čísla prebehlo 9. 1. 2020

Výherca hry:
G. Sabau (zákaznícke číslo 590960017/R)

Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme!