Výherca hry o vecnú cenu – 1x ultrazvuková čistička

Súťaž o vecné ceny – 1x ultrazvuková čistička prebiehala od 12. 5. do 23. 5. 2020. Žrebovanie sa uskutočnilo 1. 6. 2020 za účasti žrebovacej komisie a prebehlo automatickými prostriedkami pomocou generátora náhodných čísiel.

Cena: 1x ultrazvuková čistička

Žrebovanie: 1. 6. 2020

Výherca:
Ing. J. Páral, 161375413

Výhercovi srdečne blahoželáme!