Výhercovia hry o 3 televízory LG v hodnote 250 €

Hra o 3 televízory LG 43LK5100 v hodnote 250 €/kus prebiehala od 23. 7. 2020 do 10. 8. 2020. Žrebovanie sa uskutočnilo 20. 8. 2020 a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena: 3x televízor LG 43LK5100 v hodnote 250 €

Žrebovanie: 20. 8. 2020

Výhercovia hry:
K. Volf, 521091155/C
M. Faflíková, 692286667/C
J. Picková, 148670753/C

Šťastným výhercom srdečne blahoželáme!