Výherca hry o Expresnú cenu 700 €

Hra o Expresnú cenu 700 € prebiehala od 9. 4. 2020 do 1. 5. 2020. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol 14. 5. 2020 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Cena: peňažná výhra 700 €

Žrebovanie výherného čísla sa konalo: 31. 3. 2020
Overenie výhercu sa konalo: 14. 5. 2020

Výherca:
I. Schweizerová, 371449669/C

Šťastnej výherkyni srdečne blahoželáme!