Výherca hry o Okamžitú cenu 1 500 €

Hra o Okamžitú cenu 1 500 € prebiehala od 25. 9. 2020 do 30. 10. 2020. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 18. 11. 2020 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Hodnota ceny: 1 500 €

Výherné číslo bolo vyžrebované vopred dňa: 20. 8. 2020

Overenie výhercu sa konalo dňa: 18. 11. 2020

Výherca:
J. Moncoľ (zákaznícke číslo 451976110/S)

Štastnému výhercovi srdečne blahoželáme!