Výherca hry o Prémiovú cenu 900 €

Hra o Prémiovú cenu 900 € prebiehala od 3. 8. 2020 do 25. 9. 2020. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol 8. 10. 2020 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Cena: peňažná výhra 900 €

Žrebovanie výherného čísla prebehlo 14. 5. 2020
Overenie výhercu prebehlo 8. 10. 2020

Výherca:
L. Grui (zákaznícke číslo: 385041619/R)

Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme!