Výherce hry o Štedrú odmenu – preplatenie objednávky v dvojnásobnej výške

Hra o Štedrú odmenu prebiehala od 27. 3. 2020 do 19. 4. 2020. Žrebovanie sa uskutočnilo 14. 5. 2020 a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena: dvojnásobok sumy uhradenej za objednávku

Žrebovanie: 14. 5. 2020

Výherca:
S. Janek, 504766013

Štastnému výhercovi srdečne blahoželáme!