Výhercovia hry o 10 elektrických vyhrievacích podložiek v hodnote 30 €

Hra o 10 elektrických vyhrievacích podložiek v hodnote 30 €/kus prebiehala od 24. 8. 2020 do 18. 9. 2020. Žrebovanie sa uskutočnilo 8. 10. 2020 a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Cena: 10x elektrická vyhrievacia podložka v hodnote 30 €

Žrebovanie: 8. 10. 2020

Výhercovia hry:
J. LEŠŇOVSKÝ (zákaznícke číslo: 954045413)
MGR.S. LICHNEROVÁ (zákaznícke číslo: 217714516)
Z. MAĽOVÁ (zákaznícke číslo: 406387413)
J. KVASNOVÁ (zákaznícke číslo: 942725415)
E. ELISCHEROVÁ (zákaznícke číslo: 425939517)
P. ONDREJKOVIČ (zákaznícke číslo: 084199510)
J. MODRANSKÁ (zákaznícke číslo: 574699003)
E. BROUČKOVÁ (zákaznícke číslo: 002324000)
S. FARKAS (zákaznícke číslo: 507740015)
L. MARKOVIČOVÁ (zákaznícke číslo: 184472007)

Štastným výhercom srdečne blahoželáme!