Výhercovia hry o vecnú cenu – 2x súbor troch kníh

Súťaž o 2 vecné ceny – 2x súbor kníh: Tisíc žiarivých sĺnk, Červené sárí, Posledná pieseň prebiehala od 22. 9. do 1. 10. 2020. Žrebovanie sa uskutočnilo 8. 10. 2020 za účasti žrebovacej komisie a prebehlo automatickými prostriedkami pomocou generátora náhodných čísiel.

Cena: 2x súbor kníh: Tisíc žiarivých sĺnk, Červené sárí, Posledná pieseň

Žrebovanie: 8. 10. 2020

Výhercovia hry:
L. Gergeľ, 83125516
Ing. J. Mištík, 445516519

Výhercomi srdečne blahoželáme!