"/> Výherca hry o Extra cenu 8 000 € :: Tarsago Slovensko

Výherca hry o Extra cenu 8 000 €

Hra o Extra cenu prebiehala od 1. 1. 2020 do 27. 1. 2021. Žrebovanie sa uskutočnilo 17. 2. 2021 pod dohľadom notára a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Hodnota ceny: 8 000 €

Žrebovanie prebehlo dňa: 17. 2. 2021

Výherca: Martin Kovačík
Zákaznícke číslo: 605386513

Šťastnému výhercovi srdečne blahoželáme!