"/> Výherca Prémie za rýchlu odpoveď 20 000 € :: Tarsago Slovensko

Výherca Prémie za rýchlu odpoveď 20 000 €

Hra o Prémiu za rýchlu odpoveď prebiehala od 1. 1. 2020 do 27. 1. 2021. Žrebovanie sa uskutočnilo 17. 2. 2021 pod dohľadom notára a prebehlo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.

Výška ceny: 20 000 € + 1 000 € Bonus pre zvýhodneného zákazníka

Žrebovanie prebehlo dňa: 17. 2. 2021

Výherca: Mária Buršová
Zákaznícke číslo: 231154566/C

Šťastnej výherkyni srdečne blahoželáme!

Rozhovor s výherkyňou