"/> Výherca hry o Super cenu 6 000 € :: Tarsago Slovensko

Výherca hry o Super cenu 6 000 €

Hra o Super cenu prebiehala od 1. 1. 2020 do 27. 1. 2021. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 17. 2. 2021 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Hodnota ceny: 6 000 €

Výherné číslo bolo vyžrebované: 26. 11. 2019
Overenie výherného čísla prebehlo: 17. 2. 2021

Výherca: Aneta Cretuová
Zákaznícke číslo: 681693014/R

Šťastnej výherkyni srdečne blahoželáme!