"/> Výherca hry o Letnú cenu 600 € :: Tarsago Slovensko

Výherca hry o Letnú cenu 600 €

Hra o Letnú cenu 600 € prebiehala od 7. 7. 2021 do 23. 8. 2021. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol dňa 15. 9. 2021 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Hodnota ceny: 600 €

Výherné číslo bolo vyžrebované vopred dňa: 29. 4. 2021
Overenie výhercu sa konalo dňa: 15. 9. 2021

Výherca:
K. Brinzaii, 078954813/R

Štastnému výhercovi srdečne blahoželáme!