"/> Výherca hry o Prestížnu cenu :: Tarsago Slovensko

Výherca hry o Prestížnu cenu

Výherce hry o Prestížnu cenu vo výške 1500 €

Hra o Prestížnu cenu 1500 € prebiehala od 17. 2. 2021 do 16. 4. 2021. Porovnaním vopred vyžrebovaného výherného čísla s vrátenými osobnými číslami účastníkov hry bol 18. 11. 2020 pod dohľadom notára stanovený výherca.

Cena: peňažná výhra 1500 €

Žrebovanie výherného čísla sa konalo 18. 11. 2020
Overenie výhercu prebehlo 29. 4. 2021

Výherca hry:
T. M. Feherová, 066746528/H

Šťastnej výherkyni srdečne blahoželáme!